måndag 14 oktober 2019

Fiskeföretagare m.fl. i möte om nytt fredningsområde


Torsdag kväll den 10 oktober 2019 i Kristinehamns Båtklubbs lokaler vid Vänern, hölls ett första möte med anledning att HaV den 27 september presenterat ett förslag om utökat yttre och inre fredningsområde utanför Gullspångsälven. Förslaget kommer att bearbetas av myndigheterna under hösten och en remiss förväntas komma i januari 2020.

Initiativtagare till mötet den 10 okt i Kristinehamn är Fiskeguide Petter Larsson. Sammantaget räknades 19 personer in som alla på ett eller annat sätt har med bygden/fisket att göra. På plats fanns exempelvis tre fiskeguider, några yrkesfiskare, campingägare (Camp Baggerud), ordförande för hamnföreningen Pipan i Gullspång, Närkes Trollingklubb m.fl.

Unisont konstaterades att HaV förslag om utökade fredningsområden snarare känns som en avveckling och inte en utveckling av fisketurismen i Vänerns nordöstra del.

Länk till Björn Blomqvists artikel:

http://outdoor.se/nya-regler-forbudsomrade-inverkar-menligt-pa-vanerfisket/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar