tisdag 14 september 2021

Remissdags HAV!

Nu är det dags att dags att skicka in remissvar på HAVs förslag till fredningsområde som är tänkt att täcka motsvarande 8 % av Vänerns yta i anslutning till Gullspångsälven. Det har vart kul och lärorikt att jobba tillsammans med fiskeguider, trollingklubbar och campingföretag i denna fråga. Ärendet har stött och blötts flera gånger redan genom de yttranden vi lämnat och vi vidhåller våra ståndpunkter. Klipp från dagens Mariestadstidning. Vi får se vad HAV beslutar! Kapten Brynja