torsdag 11 september 2014

Fundering!

Om man fångar en fisk men inte bloggar, twittrar eller Facebookar om det. Har det då skett i verkligheten...?!